<div align="center"> <h1>Kościół dominikański p.w. Świętego Jakuba w Sandomierzu</h1> <h3>Kościół dominikański p.w. Świętego Jakuba w Sandomierzu</h3> <p>Sandomierz, dominikanie, Katarzyna Lisowska, Jacek Korczyński</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://swietyjakub.republika.pl" rel="nofollow">http://swietyjakub.republika.pl</a></p> </div>